Blog Costa Brava

RSS Costa Brava Pirineu de Girona

Business Innovation Technology Tourism Society
Blog oficial de la Costa Brava i el Pirineu de Girona

Relacions Públiques per aconseguir un turisme eficient

Les relacions públiques existeixen i han existit sempre, encara que moltes vegades els propis protagonistes no en siguin conscients; totes les organitzacions, empreses i entitats tenen unes bones, dolentes o millorables relacions amb els seus públics. Aquests poden ser els interns, treballadors, inversors, socis…o externs, clients, proveïdors, veïns, la competència o l’administració pública.

Les relacions públiques han estat considerades generalment com un conjunt de tècniques de comunicació al servei d’estratègies del màrqueting. Són un procés que implica des de moltes qüestions subtils fins a les de més gran abast: investigació, anàlisi, creació de polítiques, programació, comunicació i retroalimentació dels públics implicats; en aquest sentit, cal esmentar que és molt important que hi hagi una comunicació oberta i bidireccional entre la organització que comunica i els seus públics. Una bona política de relacions públiques ajuda a la prevenció de conflictes potencials o resoldren d’existents entre una organització i els seus públics. D’aquesta manera es poden evitar molts mal entesos, ja que les relacions públiques ajuden a fer arribar la informació correcte al públic adequat.

Dins de la indústria turística, resulta imprescindible una bona relació amb els diversos públics: la premsa, les autoritats nacionals, locals, comarcals o internacionals, les associacions sectorials, la comunitat, la competència i sobretot, els clients. Tot això ajuda a un negoci a tenir una bona imatge i a generar valors positius, aconseguint el respecte i la confiança dels seus públics.

En l’actualitat podríem dir que és pràcticament impossible que no parlin d’una empresa, sobretot en el cas del sector turístic. Un bon exemple el podem trobar en la repercussió que tenen les xarxes socials 2.0, a través del TripAdvisor, Minube o webs d’aquest tipus on un client enfadat pot generar molt mala reputació a un hotel o un restaurant, o al contrari, recomanar un indret. Per tant, el millor sempre és tenir una bona política de comunicació i relacions públiques a l’empresa des de l’ inici: butlletins per informar als clients de les novetats, notes de premsa informatives, web corporativa amb contingut, full de reclamacions – en aquest cas, sempre que es gestionin correctament, sinó val més no tenir-ne ja que un client que hagi fet una reclamació, petició o suggeriment i ningú el contesti des de la direcció de l’empresa s’aconsegueix que el client encara estigui més insatisfet, amb les conseqüències que això pot provocar. Per tant, sempre cal contestar als fulls de reclamacions, el client se sentirà atès i escoltat i es pot arribar a canviar la opinió negativa que s’hagi pogut generar, entre d’altres.

Les relacions públiques ajuden a potenciar l’activitat turística i aquest bloc, per exemple, n’és un bon exemple. En un mateix espai es parlen de temes que poden tenir interès pel turista, per l’empresari turístic, per un treballador del sector, per un jugador de golf, etc. Tots ells són públics d’un gran ens que és Girona, la Costa Brava i el Pirineu. El turisme és una activitat que involucra a milions de persones de tot el món i que construeix una gran xarxa de relacions públiques.

Un clar exemple de la importància de les relacions públiques a nivell internacional i en un cas de crisis, és la vaga de controladors aeris que hi va haver el passat mes de desembre que va causar el tancament de l’espai aeri espanyol i la cancel·lació de més de 5.000 vols. Pel sector turístic es parla de pèrdues milionàries, però sobretot i a llarg termini, hi ha una pèrdua d’imatge i prestigi del turisme a Espanya de cara als públics estrangers  Ara cal rentar la imatge d’Espanya i millorar-ne la seva reputació. Paraules de connotació negativa com “vacances caòtiques”, “cop al turisme”, “estat d’alarma” han sortit als mitjans de comunicació de tot el món. Per poder tornar la bona imatge a Espanya caldrà una estudiada i eficient campanya de relacions públiques internacional.