Blog Costa Brava

RSS Costa Brava Pirineu de Girona

Business Innovation Technology Tourism Society
Blog oficial de la Costa Brava i el Pirineu de Girona

Turisme i canvi climàtic a la regió mediterrània

25 gener 2011,10:40

Fa poques setmanes, l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) va fer públic el seu informe “El medi ambient a Europa: estat i perspectives 2010”, document que fa una avaluació de la situació del medi ambient al continent europeu (no només a la UE, ja que arriba a incloure també Turquia. No és aquest el lloc per parlar del debat sobre els límits d’Europa) i s’aventura a plantejar, amb gran rigor científic, previsions de futur pel mateix. L’informe es presenta sota un enunciat sorprenent i que en determinats àmbits pot sonar fins i tot provocador: Papallones o creixement econòmic? Europa pot tenir les dues coses! El punt de partida és, doncs, intrínsec a la idea de creixement sostenible, amb referències a la necessitat d’apostar per una economia verda, respectuosa amb el medi i que garanteixi la cohesió social.

Com no podia ser d’una altra manera, el canvi climàtic té un gran protagonisme dins de l’informe, des d’una doble vessant. Per una banda, mitigació, és a dir, actuar per tal de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i per l’altra, adaptació, ja que una perspectiva estratègica requereix estar a punt davant les pertorbacions previstes, per molt que finalment s’aconsegueixi mitigar-les.

El turisme, pràctica social i subsector econòmic que a Catalunya representa prop del 11% del PIB, també es pot veure afectat pel canvi climàtic. Concretament, l’informe de l’AEMA, avisa de la possibilitat que la regió mediterrània, degut a unes noves condicions climàtiques marcades per unes temperatures més elevades, es faci menys idònia per atreure visitants durant els mesos d’estiu. És a les àrees litorals, com a la Costa Brava, on aquest fenomen incidiria amb més força. Per contra, aquest augment de la temperatura mitjana podria propiciar una major desestacionalització. En d’altres paraules: potser vindrien menys turistes durant l’estiu, però més durant la primavera i la tardor. No entraré a valorar les possibles i variades implicacions d’un fet que, en certs ambients poc donats a la reflexió, pot semblar positiu. En tot cas, la desitjada desestacionalització ha de venir d’altres bandes, no pas d’un fenomen com és l’escalfament global, que portaria més problemes que no pas beneficis a la nostra economia, al medi natural i a les persones. No oblidem que el turisme hivernal, amb l’esquí alpí com a activitat estrella, pot veure el seu futur greument amenaçat pel descens de les precipitacions i per la pujada de la cota de neu. Cal actuar i cal fer-ho amb celeritat, pensant en un futur que cada vegada és més present.